Blog

thumb
17-05-2022

ഐടി ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 139(8A): ITR-U (പുതുക്കിയ ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ)

‘പുതുക്കിയ’ ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനായി ആദായനികുതി വകുപ്പ് ഐടിആർ-യു ഫോം അവതരിപ്പിച്ചു.

2022 ലെ യൂണിയൻ ബജറ്റിൽ ആദായനികുതിയിൽ പുതുക്കിയ റിട്ടേൺ എന്ന ആശയം സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ചു. പിഴവുകളോ വീഴ്ചകളോ ഉണ്ടായാൽ, അധിക നികുതി അടച്ച് രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നികുതിദായകർക്ക് അവരുടെ ഐടിആർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പുതിയ വ്യവസ്ഥ അനുവദിക്കുന്നു.

പുതുക്കിയ ഐടി റിട്ടേണുകൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനായി ആദായനികുതി വകുപ്പ് ഒരു പുതിയ ഫോം വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് , അതിൽ നികുതിദായകർ നികുതി നൽകേണ്ട വരുമാനത്തിനൊപ്പം അത് ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കൃത്യമായ കാരണവും നൽകേണ്ടതുണ്ട്. 2019-20, 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലെ പുതുക്കിയ ആദായനികുതി റിട്ടേണുകൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനായി പുതിയ ഫോം ( ഐടിആർ-യു ) നികുതിദായകർക്ക് ലഭ്യമാകും.

പ്രസക്തമായ മൂല്യനിർണ്ണയ വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഫയൽ ചെയ്യാവുന്ന ITR-U ഫയൽ ചെയ്യുന്ന നികുതിദായകർ, വരുമാനം അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

ഒരു നികുതിദായകന് ഒരു അസസ്മെന്റ് വർഷത്തിൽ ഒരു പുതുക്കിയ റിട്ടേൺ മാത്രമേ ഫയൽ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കൂ.

മൂല്യനിർണ്ണയക്കാരനെ പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഫോമിന്റെ ലേഔട്ട് വളരെ കൃത്യമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നംഗിയ ആൻഡ് കോ എൽഎൽപി പാർട്ണർ ഷൈലേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. “കൂടാതെ, നിശ്ചിത വരുമാന തലങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ നികുതി നൽകേണ്ട വരുമാനത്തിന്റെ അളവ് മാത്രമേ വ്യക്തമാക്കാവൂ എന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടേക്കാം. സാധാരണ ഐടിആർ ഫോമുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വരുമാനത്തിന്റെ തകർച്ചയോ വിശദാംശ വിവരങ്ങളോ സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല . പുതുക്കിയ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കൃത്യമായ കാരണം ഫോമിൽ തന്നെ സമർപ്പിക്കണം,” കുമാർ പറഞ്ഞു.

നികുതി, കൺസൾട്ടിംഗ് സ്ഥാപനമായ എകെഎം ഗ്ലോബൽ പാർട്‌ണർ-ടാക്‌സ് സന്ദീപ് സെഹ്‌ഗാൾ പറഞ്ഞു, “2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നികുതിദായകർ നികുതിയും പലിശയും അടയ്‌ക്കേണ്ട നികുതിയും പലിശയും അടയ്‌ക്കേണ്ടി വരും.”

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് ഫയൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്, അധിക തുക നികുതിയുടെയും പലിശയുടെയും 25 ശതമാനമായിരിക്കും.

“നഷ്ടം കാണിക്കുന്നതിനോ മുമ്പ് നിർണ്ണയിച്ച മൊത്തം നികുതി ബാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ റീഫണ്ടിന് കാരണമാകുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ റീഫണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള ഫലമുണ്ടെങ്കിൽ പുതുക്കിയ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല. ഫോമിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉചിതമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ആവശ്യമാണ്,” സെഹ്ഗാൾ പറഞ്ഞു.

ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ വിശകലനത്തിനും പ്രോസസ്സിംഗിനുമായി കൂടുതൽ സമഗ്രമാക്കുന്നതിന് ഓരോ വർഷവും ഫോം പതിവായി അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി കുമാർ പറഞ്ഞു.

“നികുതി ഓഡിറ്റ് കേസുകളിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ഡിഎസ്‌സി) വഴി മാത്രമേ റിട്ടേൺ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയൂ, നികുതി ഇതര ഓഡിറ്റ് കേസുകളിൽ ഇലക്ട്രോണിക് വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് (ഇവിസി) ഒരു ബദലാകാം. പരിശോധനാ ഓപ്ഷൻ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് അക്‌നോളജ്‌മെന്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല,” കുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നിലവിൽ, മൂല്യനിർണ്ണയക്കാരന് കുറച്ച് വരുമാനം നഷ്‌ടമായതായി ഐടി വകുപ്പ് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, അത് ദീർഘമായ വിധിനിർണ്ണയ പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു, കൂടാതെ പുതിയ നിർദ്ദേശം നികുതിദായകരിലുള്ള വിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കും.

പുതുക്കിയ ഐടിആർ 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഫയൽ ചെയ്താൽ കുടിശ്ശിക നികുതിയുടെയും പലിശയുടെയും 25 ശതമാനം അധികമായി നൽകേണ്ടിവരും, അതേസമയം 12 മാസത്തിന് ശേഷം ഫയൽ ചെയ്താൽ നിരക്ക് 50 ശതമാനമായി ഉയരും, എന്നാൽ 24 മാസത്തിന് മുമ്പ് പ്രസക്തമായ മൂല്യനിർണ്ണയ വർഷത്തിന്റെ അവസാനം. എന്നിരുന്നാലും, എന്നിരുന്നാലും, ഒരു പ്രത്യേക അസസ്‌മെന്റ് വർഷത്തേക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ, നികുതിദായകർക്ക് ആ പ്രത്യേക വർഷം പുതുക്കിയ റിട്ടേൺ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയില്ല.

കൂടാതെ, ഒരു നികുതിദായകൻ പുതുക്കിയ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുകയും അധിക നികുതികൾ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, റിട്ടേൺ അസാധുവാകും.

Check CIBIL Score Now

CIBIL Score is a three-digit numeric summary of your credit history. The score is derived using the credit history found in the CIBIL Report (also known as CIR i.e Credit Information Report).
A CIR is an individual’s credit payment history across loan types and credit institutions over a period of time

CHECK CIBIL SCORE

Call Us Join Telegram