Blog

thumb
15-05-2022

ഒരു വർഷം 20 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള പണമിടപാടുകൾക്ക് പാൻ, ആധാർ എന്നിവ നിർബന്ധമാണ്

ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 20 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ പണം പിൻവലിക്കുകയോ നിക്ഷേപിക്കുകയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആധാർ നൽകേണ്ടിവരും.

സഹകരണ ബാങ്കുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബാങ്കുകളിലും പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിലും ഈ പരിധിക്കപ്പുറമുള്ള പണമിടപാടുകൾക്ക് ഇത് ബാധകമാകുമെന്ന് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ട് ടാക്‌സസ് (CBDT) മെയ് 10-ന് പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഉദ്ധരിക്കേണ്ടതായി വരും. ഒരു ബാങ്കിലോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലോ കറന്റ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ പോലും ആധാർ, പാൻ നിർബന്ധമാണ്.

പണമിടപാടുകൾ തടയാൻ മറ്റൊരു ശ്രമം

പണം വഴിയുള്ള കണക്കിൽ പെടാത്ത സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ തടയുകയാണ് സർക്കുലറിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇത്തരം ഇടപാടുകൾക്കുള്ള പരിധി പരിമിതപ്പെടുത്തി പണമിടപാടുകൾ തടയുകയാണ് ഈ സർക്കുലറിന്റെ ലക്ഷ്യം. മൂല്യനിർണ്ണയക്കാരൻ (വ്യക്തി, കോർപ്പറേറ്റ്, എച്ച്‌യുഎഫ് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി) സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പരിധി കവിയുന്ന ഏതെങ്കിലും പണം നിക്ഷേപിക്കുകയോ പിൻവലിക്കുകയോ ചെയ്താൽ, ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനമോ ഏതെങ്കിലും റിപ്പോർട്ടിംഗ് വ്യക്തികളോ ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് ഐടി വകുപ്പിനെ അറിയിക്കണം. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഐടി വകുപ്പ് ഇടപാടുകൾ മുൻ ഐടി റിട്ടേണുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തും. എന്തെങ്കിലും പൊരുത്തക്കേടുണ്ടെങ്കിൽ, നികുതിദായകനിൽ നിന്നുള്ള പണത്തിന്റെ ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണവും വിവരവും ആവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടീസുകൾ അയയ്ക്കും

കള്ളപ്പണത്തിന്റെ കുമിഞ്ഞുകൂടലിനെ ചെറുക്കാനുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ ശ്രമമാണ് , സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലെ പണത്തിന്റെ വിനിമയം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. പാൻ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ മുമ്പ് ഉപയോഗിക്കാതെ പോയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലെ സംശയാസ്പദമായ പണമിടപാടുകൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും ആവശ്യമുള്ളിടത്തെല്ലാം അന്വേഷണം നടത്താനും ഇത് സർക്കാരിനെ സഹായിക്കും.

ആത്യന്തികമായി, ഈ നിയമങ്ങൾ നികുതിദായകരുടെ അടിത്തറ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. വലിയ ഇടപാടുകളിൽ ഏർപ്പെടുമെങ്കിലും പാൻ കൈവശം വയ്ക്കാത്ത ആളുകളെ നികുതി വലയുടെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ നികുതിദായകരുടെ അടിത്തറ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു.

നികുതിദായകരുമായും ബാങ്കുമായും ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്തം

നിയമം പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ട ബാധ്യത അക്കൗണ്ട് ഉടമയെയും ബാങ്കുകൾ, പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് CBDT വിജ്ഞാപനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, സർക്കുലർ ബാങ്കുകളുടെയും പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളുടെയും ക്ലറിക്കൽ ജോലിഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ബാങ്കുകളും പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളും ഡെമോഗ്രാഫിക്, ബയോമെട്രിക് വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിശ്ചിത ഫോർമാറ്റിൽ നിക്ഷേപകന്റെ പാൻ, ആധാർ എന്നിവ ആദായ നികുതി (സിസ്റ്റംസ്) പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർ ജനറലിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

നിരവധി ഇടപാടുകൾക്ക് ഇതിനകം പാൻ നിർബന്ധമാണ്

ആദായനികുതി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനോ ആദായ നികുതി അധികാരികളുമായി എന്തെങ്കിലും കത്തിടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിനോ പാൻ ക്വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. കൂടാതെ, മറ്റ് വിവിധ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ പാൻ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനോ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പാൻ ആവശ്യമാണ്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലോ ഡിബഞ്ചറുകളിലോ ബോണ്ടുകളിലോ 50,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോഴും പാൻ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. അതുപോലെ, ഇൻഷുറർക്ക് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയമായി ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 50,000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ തുക അടയ്ക്കുന്നതിനും പാൻ ആവശ്യമാണ്.

ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസത്തിൽ 50,000 രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള പണത്തിന്റെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ 50,000 രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള തുകയുടെ സമയ നിക്ഷേപത്തിനും (സ്ഥിര നിക്ഷേപം) അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഒരു ബാങ്കിംഗ് കമ്പനിയുമായോ സഹപ്രവർത്തകരുമായോ ഉള്ള 5 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ പാൻ ഉദ്ധരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള ഒരു മോട്ടോർ വാഹനമോ വാഹനമോ വിൽക്കുന്ന സമയത്തും വാങ്ങുന്ന സമയത്തും ഒരാൾ പാൻ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 50,000 രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള തുക ഒരു ഹോട്ടലിലേക്കോ റസ്റ്റോറന്റിലേക്കോ ഏതെങ്കിലും വിദേശ രാജ്യത്തേക്കുള്ള യാത്രയ്‌ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിദേശ കറൻസി വാങ്ങുന്നതിനുള്ള പണമടയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള പണമായി പണമടയ്‌ക്കുമ്പോൾ അത് ഉദ്ധരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ ഇടപാടുകളിൽ ചിലതിൽ, പാൻ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ ആധാർ നമ്പർ ഉദ്ധരിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, നിർബന്ധിതമായി എവിടെയൊക്കെയോ പാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആധാർ പരാമർശിക്കുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യാത്തത് ഒരു നോട്ടീസിനും പിഴയ്ക്കും ഇടയാക്കും.

2022-23 വർഷത്തേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ പണ കലണ്ടർ ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ തീയതികൾ മണിബോക്‌സ്, നിക്ഷേപം, നികുതികൾ എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം സൂക്ഷിക്കുക

Check CIBIL Score Now

CIBIL Score is a three-digit numeric summary of your credit history. The score is derived using the credit history found in the CIBIL Report (also known as CIR i.e Credit Information Report).
A CIR is an individual’s credit payment history across loan types and credit institutions over a period of time

CHECK CIBIL SCORE

Call Us Join Telegram